Steeds meer vrouwen oefenen een technisch beroep uit

Steeds meer vrouwen oefenen een technisch beroep uit

De technische sector is van oudsher een sector waarin de man-vrouw balans zeer onevenredig is. Het zijn voornamelijk mannen die technische beroepen uitoefen. Echter, in de afgelopen jaren worden steeds meer technische vacatures ingevuld door vrouwen. Dit is een trend die door de technische sector wordt toegejuicht, aangezien personeelstekorten in de technische sector een hardnekkig probleem blijven.

Groeiend aandeel vrouwen

Het aandeel vrouwen met een technisch beroep neemt al jarenlang elk jaar licht toe. De sector waarin de grootste stijging merkbaar is de bouwsector, waarin het aantal vrouwen sinds 2013 is verdriedubbeld. Echter, het aandeel vrouwen in de technische sector blijft laag. Gekeken over het totale aantal werkenden in de technische sector, bestaat minder dan 20% uit vrouwelijke arbeidskrachten. Het realiseren van een verdere stijging van het aandeel vrouwen in technische sectoren in de komende jaren wordt nagestreefd.

Instroom vanuit onderwijs

Wat opmerkelijk is, is dat het aantal vrouwen met een techniek gerelateerde opleiding dalend is, wat lijnrecht staat op de toename van vrouwen in de techniek. Dit betekent dus dat de toename van vrouwen in de techniek niet wordt veroorzaakt door instroom vanuit het onderwijs, maar door een toename van zijinstromers. Deze zijinstromers zijn bijvoorbeeld vrouwen die op een gegeven moment in hun carrière besluiten om een carrièreswitch te maken, en zich te laten omscholen tot een beroep in de technische sector.  

Initiatieven om meer vrouwen aan te trekken

Om een hoger vrouwelijk aandeel in de technische sector te verkrijgen, worden er door de overheid en technische bedrijven verschillende initiatieven georganiseerd om vrouwen te enthousiasmeren voor technische beroepen. Zo zijn er bijvoorbeeld bepaalde platformen opgericht die specifiek gefocust zijn op vrouwen in de technische sector. Op deze platformen staan bijvoorbeeld verhalen van vrouwen die momenteel al werkzaam zijn in de techniek. Het doel hiervan is om andere vrouwen te overtuigen om ook een carrière in de technische sector na te streven.

De toekomst

De technische sector blijft kampen met personeelstekorten, onder andere door een hoge vergrijzingsgraad. Om hierop in te spelen, is het belangrijk dat steeds meer vrouwen technische banen zullen gaan uitoefenen. Alhoewel er al een stijging zichtbaar is in het aandeel vrouwen in te techniek, zijn vrouwen nog steeds zwaar ondervertegenwoordigd in technische sectoren. Om nieuwe instroom te realiseren, zijn nieuwe initiatieven nodig. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *