Supply chain management

Supply chain management

Supply chain management (SCM) vertaalt zich in ketenmanagement. Het is een logistieke term en betreft de optimalisatie van de goederen- en dienstenstroom, maar niet alleen door het eigen bedrijf heen. Daar horen ook de aan- en aflevering bij. Dat laatste betekent dat aan de ene kant met toeleveranciers wordt overlegd en afspraken gemaakt worden over de aanlevering van goederen en diensten. Aan de andere kant wordt met de afnemers hetzelfde gedaan. De doelen zijn kostenverlaging, onder meer door de verkleining van de voorraden en een verbeterde dienstverlening aan de klanten, om zo het bedrijf concurrerender te maken. Ook worden klantenbindingen zo versterkt. We noemden al de stromen van goederen en diensten, maar de geld- en gegevensstromen vallen ook onder supply chain management.

Integraal management

Als het gaat om de massaproductie van slechts een product, dan is supply chain management nog relatief eenvoudig. Als het echter gaat om diverse goederen en/of diensten, dan wordt SCM al gauw tamelijk complex. Weer het voorbeeld van goederenproductie gebruikend, kunnen de verschillende producten (deels) dezelfde productiemiddelen gebruiken, al is het maar het magazijn. Als voor alle producten dezelfde keten van productiemiddelen zou worden gebruikt, dan vermindert dat de complexiteit van SCM. Het gaat niet om de optimalisatie van elke stroom op zich, want dat zou sub optimalisatie zijn in het geheel van stromen. Daarom is de term integraal ketenmanagement juister. Vanwege de complexiteit wordt in de praktijk dan ook informatietechnologie gebruikt om SCM te ondersteunen.

Informatietechnologie

Voor supply chain management wordt normaliter informatietechnologie (IT) gebruikt. Een Enterprise Resource Planning (ERP) systeem in enigerlei vorm is eigenlijk onvermijdelijk. De 

gegevensuitwisseling met leveranciers en afnemers vindt steeds meer elektronisch plaats. Als dat met gestandaardiseerde berichten gaat, dan wordt dat electronic data interchange (EDI) genoemd. Steeds meer bedrijven gebruiken een ERP-systeem. Zoals de naam al aangeeft, gaat het bij een ERP-systeem om het managen van de productiemiddelen. De kern van een ERP-systeem is een database. Alle gegevens worden slecht een keer daarin opgeslagen. Dat is niet alleen efficiƫnt, maar voorkomt ook fouten. Een klantadres staat bijvoorbeeld maar een keer in de database en dat voorkomt dat de diverse bedrijfsonderdelen dat op een andere manier schrijven. Dat laatste zou verwarring kunnen veroorzaken. Om de database heen wordt als het ware softwaremodules aangebracht, die specifieke operaties met de data uitvoeren. Diezelfde gegevens in de database kunnen worden gebracht om de gegevensuitwisseling met de leveranciers en klanten te stroomlijnen en te verbeteren, en richting de klanten eventueel additionele diensten aan te bieden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *