Waarom is een bedrijfsauto verzekeren net even anders?

Waarom is een bedrijfsauto verzekeren net even anders?

Heb je een nieuwe (of een tweedehandse) bedrijfsauto aangekocht? Dan zijn er natuurlijk een aantal belangrijke zaken waar je rekening mee zal willen houden. Het kopen van een dergelijk nieuw voertuig is namelijk uiteraard nog niet alles. Daarnaast spreekt het namelijk voor zich dat ook je bedrijfsauto verzekeren iets is waar je rekening mee dient te houden. Het afsluiten van een geschikte verzekering voor een dergelijk voertuig verschilt in de praktijk enigszins ten opzichte van het afsluiten van een autoverzekering voor een gewone auto. Wil je graag ontdekken waar je bij een bedrijfsauto verzekering afsluiten nu precies allemaal rekening mee dient te houden? Dan is het de moeite waard om je even te verdiepen in de hieronder terug te vinden informatie. 

  1. Hoe kan je een bedrijfsauto verzekeren?

Een bedrijfsauto verzekeren is net zoals bij een gewone auto het geval is mogelijk op verschillende manieren. De eerste bedrijfsautoverzekering waar je voor kan kiezen is de zogenaamde WA-verzekering. Dit is een in Nederland (en bij uitbreiding in nog heel wat andere landen in Europa ook) bij wet verplichte verzekering. Met andere woorden, iedereen die eender welk gemotoriseerd voertuig in het Nederlandse verkeer brengt deze verzekering af te sluiten. Een bedrijfsauto verzekeren op deze manier betekent dan wel dat je kan rekenen op een zeer scherpe premie, daar staat tegenover dat enkel en alleen die schade wordt verzekerd die wordt aangebracht ten opzichte van derden. De eigen schade is dus in geen enkel geval verzekerd. 

Bovenstaande zorgt ervoor dat veel bedrijven in de praktijk toch kiezen voor een bedrijfsauto verzekeren op een meer uitgebreide manier. Het kan hierbij dan gaan om de beperkt cascoverzekering of de zogenaamde allrisk verzekering. In het eerste geval wordt enkel en alleen een beperkte hoeveelheid van schade aan de eigen bedrijfsauto verzekerd. Het betreft hier onder andere schade door brand, natuurrampen, glasbreuk en aanrijding met een dier. Wanneer je echt optimaal verzekerd wenst te zijn kies je voor jouw bedrijfsauto dan ook bij voorkeur voor een allrisk verzekering, ook al liggen de kosten daarvoor een stuk hoger. 

  1. Wanneer een bedrijfsauto allrisk verzekeren? 

Bovenstaande geeft reeds aan dat het verzekeren van een bedrijfsauto in de praktijk op tal van verschillende manieren kan gebeuren. De meest complete verzekering die je voor je bedrijfsvoertuig kan afsluiten is de zogenaamde allrisk verzekering. Het gaat in dit geval om een verzekering die je niet uitsluitend dekt tegen alle schade zoals benoemd in de beperkt cascoverzekering, daarnaast kan je ook nog eens rekenen op de eigen schade die is verzekerd. 

Veroorzaak je dus met andere woorden een ongeval en is er daarbij niet alleen schade aan derden, maar ook aan je eigen auto? Dan ben je daar door het afsluiten van een allrisk verzekering voor verzekerd. Je zal in dat geval dan ook niet volledig zelf moeten opdraaien voor de kosten van de schade. Je moet er wel rekening mee houden dat een bedrijfsauto verzekeren met een allrisk polis behoorlijk duur is. Je doet het omwille van die reden dan ook in de praktijk enkel en alleen in de onderstaande situaties: 

  1. Wanneer je een zeer dure bedrijfsauto hebt aangekocht; 
  2. Wanneer er met het bedrijfsvoertuig veel kilometers worden afgelegd; 
  3. Wanneer er nog een financiering lopende is voor het voertuig in kwestie;

Veel bedrijven staan er niet bij stil, maar ook deze laatste situatie is er zeker één die belangrijk is. Raak je tijdens de aflossingstermijn van je bedrijfsauto betrokken bij een ongeval waarbij de schade door jou zelf is veroorzaakt en is het voertuig niet allrisk verzekerd? Dan betekent dat in de praktijk niet alleen dat je zelf alle kosten zal moeten betalen, daarnaast zal je ook nog eens kunnen vaststellen dat ook de afbetalingen voor de lening gewoon blijven doorlopen.

  1. Een bedrijfsauto zakelijk verzekeren, waarom is het nodig? 

Voor een particuliere autoverzekering geldt dat deze privé moet worden afgesloten. Dit betekent dat alle relevante kosten met betrekking tot die verzekering door de verzekeraar persoonlijk moeten worden betaald. Dit geldt niet voor de bedrijfsautoverzekering. Bij het afsluiten van een dergelijke verzekering dien je er dan ook altijd rekening mee te houden dat de gegevens van de verzekering moeten overeenkomen met deze van de auto. Dit betekent dat er een zakelijke autoverzekering moet worden afgesloten op naam van het bedrijf. 

Bovenstaande brengt een interessant voordeel met zich mee. Deze werkwijze zorgt er namelijk in de praktijk voor dat je de kosten van je verzekering kan inbrengen in je onderneming. Dit heeft als gevolg dat ze fiscaal aftrekbaar zijn. Dat geldt natuurlijk niet voor de premies die je moet betalen voor een gewone particuliere autoverzekering. Het zakelijk verzekeren van je bedrijfsauto is dus in de praktijk niet alleen noodzakelijk, het is op de koop toe ook nog eens zeer interessant. Het brengt je immers altijd een extra financieel voordeel op.

  1. Besparen op de bedrijfsautoverzekering met deze tips!

Wil je graag goedkoop een bedrijfsauto verzekeren? Dan is het interessant om er rekening mee te houden dat er op verschillende manieren kan worden bespaard op je bedrijfsautoverzekering. Enkele voor de hand liggende mogelijkheden zijn op dit vlak:

  1. Het uitvoeren van een objectieve vergelijking tussen verschillende verzekeraars; 
  2. ervoor kiezen om vrijwillig het eigen risico van je verzekering te verhogen; 
  3. Het afsluiten van enkel en alleen die dekkingen die echt zijn vereist; 

Naast bovenstaande bespaartips zal het in de praktijk wel duidelijk worden dat lang niet elke bedrijfsauto zomaar kan worden verzekerd middels de meest voordelige verzekering op de markt. Dat is het gevolg van het feit dat er bij het berekenen van de verzekeringspremie ook altijd rekening wordt gehouden met de specificaties van de bedrijfsauto. Des te zwaarder het vermogen van het voertuig, des te hoger de kostprijs zal komen te liggen. Let op, ook het eventuele schadeverleden kan een niet onbelangrijke, negatieve impact hebben op de hoogte van de verzekeringspremie die er aan je kan worden aangerekend.

Hoe dan ook, wil je graag de kostprijs van jouw bedrijfsautoverzekering zoveel mogelijk drukken? Dan is het eigenlijk zonder probleem mogelijk om dat gerealiseerd te krijgen door rekening te houden met de informatie die staat aangegeven op deze pagina.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *